V souladu s  § 167 zákona  561/2004 Sb., ( školský zákon)   a Volebního řádu školské rady při základní škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Kozlovice, příspěvková organizace, stanovil zřizovatel Obec Kozlovice termín voleb do školské rady 12. 1. 2021.

K přípravě a provedení voleb jmenovala ředitelka školy volební komisi ve složení:

Mgr. Jiří Brus 

Mgr. Zdenka Krpcová

Ing. Markéta Opělová

Zájemci z řad zákonných zástupců žáků o členství  ve školské radě se mohou přihlásit osobně u kteréhokoliv člena volební komise do 18. prosince  2020. Členům  volební komise také můžete podávat návrhy na vhodné kandidáty do školské rady.