Od 14. 10. se všichni žáci vzdělávají distančním způsobem a mají nárok na odběr obědů v rámci školního stravování. Odběr obědů je umožněn z rampy školní jídelny do VLASTNÍCH JÍDLONOSIČŮ od 10.50 do 13.00 hod.

Oběd je možno vydat pouze osobě, které nebyla nařízena karanténa.

Žáci, kteří nebudou obědy vyzvedávat, se MUSÍ SAMI ODHLÁSIT, jinak jim oběd propadne. Odhlašovat se můžete telefonicky, sms nebo přes e-stravu.