Žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem je umožněn odběr obědů z rampy školní jídelny do vlastních jídlonosičů v době od 10.50 do 11.15 tj. výdej pro cizí strávníky. Nebo 12.30 – 13.00 hod.

Oběd je možno vydat pouze osobě, které nebyla nařízena karanténa ani zakázán pobyt ve škole.

Žáci, kteří nebudou obědy vyzvedávat, se musí sami odhlásit, jinak jim oběd propadne. Hromadně budou odhlášeny pouze prodloužené podzimní prázdniny tj. 26. a 27. 10.