Odkaz na dotazník: https://forms.gle/3AQG9a95ybnENvef9

Milí rodiče,

v této nelehké situaci se jako Rada rodičů snažíme zefektivnit dálkové vzdělávání na ZŠ Kozlovice. Již jsme v pátek 20. 3. jednali s paní ředitelkou o změně v zadávání úkolů, atd.. Rádi bychom paní ředitelce zprostředkovali vaše náměty, připomínky, stížnosti, ale i pochvaly a povzbudivé zprávy.

Prosím, pište své postřehy do online dotazníku (viz výše). Pokusíme se je i nadále jednotně předávat vedení školy a tím zlehčit tuto situaci nám rodičům a rovněž pedagogům ZŠ Kozlovice.

Dotazník je anonymní a zpracovává ho předsedkyně a místopředsedkyně spolku (Spolek rodičů a přátel Základní školy a Mateřské školy Kozlovice). Můžete nám také psát soukromou zprávu na rrkozlovice@seznam.cz.

Díky

vaše Rada rodičů