První týden školního roku se ve všech třídách uskutečnil projekt „Hravě spolu zvládnem školu“, jehož cílem je aklimatizace žáků po prázdninách na školní prostředí, vytvoření pravidel práce
ve třídě, skupinové  práce, společný rozbor Řádu školy, bezpečnost pohybu žáků ve škole apod.
Žáci se také v kolektivu třídy zamýšleli nad problémy, které je ve třídě trápí, a navrhovali jejich řešení, s třídním učitelem si plánovali akce na nový školní rok a vedení školy předali svoje přání a připomínky k chodu školy. V 6. třídě, jejiž žáci  budou muset zvládnout přechod z I. na II. stupeň základní školy, byl tento projekt opět doplněn třídenním pobytem žáků v přírodě společně s třídním učitelem, školním metodikem prevence a výchovnou poradkyní školy.

 
 
Adaptační pobyt žáků 6. ročníku.
Ve dnech 4. – 6. září  proběhl  na Kolářově chatě na Slavíči, pro děti byly připraveny sociální hry
v přírodě a také komunikační hry na chatě. Během těchto tří dnů se děti sbližovaly se svým novým třídním učitelem a také  si vytvářeli nové vztahy mezi sebou, protože ze dvou pátých tříd byla vytvořena jedna šestá třída. Během celého pobytu přálo počasí a děti trávily mnoho času také turistickými vycházkami po dalekém i blízkém okolí.