Vážení rodiče, milí žáci naší školy,
od pondělí 16. března bude z důvodu přetíženosti školních stránek změněno zadávání učiva během mimořádného opatření – uzavření školy.
Pro jednotlivé ročníky bude platit následující zadávání učiva:
1. – 3. ročník – webové stránky školy – pro jednotlivé třídy.
4. – 9. ročník – Bakaláři – zde buď přímo do tříd nebo žákům podle vyučovaných skupin.
Pro 4. – 9. ročník  budou mít také žáci úkoly zadávány přes záložku “Dokumenty“, na levé liště v Bakalářích. Zde si vyberou “Veřejné dokumenty”, dále  “Veřejné dokumenty učitelů” – kde najdou jméno daného pedagoga, svou třídu a vybraný předmět .  Poté si vyberou úkol, v jehož názvu bude také uvedeno datum, kdy mají  daný úkol splnit.
Další informace budou průběžně doplňovány na stránkách školy.