Od 11. 3. 2020 je základní škola uzavřena.

Vláda svým usnesením ze dne 12. 3. 2020 vyhlásila nouzový stav a zakázala osobní přítomnost žáků v základní škole. Usnesení vlády o vyhlášení nouzového stavu nahrazuje mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. 3. 2020.

Všichni žáci byli automaticky odhlášeni ze stravování. Mateřská škola je v běžném provozu, školní jídelna vaří pouze pro MŠ a cizí strávníky.

Ošetřovné (aktualizováno 26. 3. 2020): Nárok na ošetřovné při péči o dítě do 13 let z důvodu uzavření dětského výchovného zařízení uplatňuje zaměstnanec tiskopisem Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 13 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy), který mu vydá ve 2 vyhotoveních výchovné zařízení (škola), které dítě navštěvuje. Zaměstnanec doplní část B tiskopisu a předá je neprodleně svému zaměstnavateli, který pak podklady pro výplatu dávky předá dále příslušné OSSZ.

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 13 let z důvodu uzavření školy vydá sekretariát školy v pracovní dny v době od 8. 00 do 10. 00  hod. nebo Vám může být zaslán elektronicky (potřeba požádat o zaslání na email ředitelky školy: jaroslava.minksova@skolakozlovice.cz, uvést jméno a příjmení dítěte, datum narození a třídu).