Vážení rodiče, pokud jste se svými dětmi pobývali v oblastech se zvýšeným výskytem nákazy koronavirem (především Itálie), znovu Vás žádáme, aby Vaše děti po dobu 14 dnů po návratu z této oblasti preventivně do školy či školky nedocházely a zůstaly v domácí karanténě, resp. abyste nezletilé děti a žáky do školy nebo školky neposílali. Neúčast ve výuce jim bude omluvena. KHS našim zaměstnancům, kteří pobývali v Itálii, karanténu nenařídila, přesto z preventivních důvodů zůstali na doporučení KÚ MSK doma. Děkujeme za pochopení.

Děti, které se vrátily po 7. březnu z Itálie, musí zůstat v karanténě – Ministerstvo zdravotnictví přijalo opatření, kterým nařizuje všem osobám s trvalým a přechodným pobytem v ČR, které se navrátí od 7. března z Itálie (z jakéhokoliv regionu), aby se dálkově – např. telefonicky spojili se svým obvodním lékařem. Pokud jej nemají, tak s jakýmkoliv praktickým lékařem. Tento lékař pak bez dalšího – automaticky – rozhodne o nařízení karantény v délce 14 dnů. Více: http://mzcr.cz/dokumenty/ministerstvo-zdravotnictvi-vydalo-mimoradne-opatreni-tykajici-se-karanteny-obcan_18653_4107_1.html

Ministerstvo zdravotnictví doporučuje cestovatelům, kteří přicestuji z oblastí zasažených koronavirem, aby v následujících 14 dnech po opuštění regionu sledovali svůj zdravotní stav se zaměřením se na příznaky počínajícího respiračního onemocnění (především horečka nad 38 st. C, dýchací obtíže). V případě výskytu výše uvedených příznaků respiračního onemocnění zůstaňte doma, omezte kontakt s ostatními osobami a telefonicky kontaktujte svého lékaře, který bude organizovat další poskytovaní zdravotní péče ve spolupráci krajskou hygienickou stanicí. Zdroj: http://www.mzcr.cz/dokumenty/koronavirus-2019-ncov-informace-pro-obcany_18432_4122_1.html