Vážení rodiče, pokud jste se svými dětmi pobývali v oblastech se zvýšeným výskytem nákazy koronavirem, doporučujeme Vám, aby Vaše děti po dobu 14 dnů po návratu z této oblasti preventivně do školy či školského zařízení nedocházely a zůstaly v domácí karanténě, resp. aby jste nezletilé děti a žáky do školy nebo školky neposílali. Žádáme tímto, aby jste toto oznámili vedení školy či školského zařízení a současně omezili kontakt s lidmi na minimum.

Doporučení KHS OSTRAVA