Na čtvrtek 20. 2. 2020 se žáci 2. A i 2. B velmi těšili. Čekala je návštěva Světa techniky v Ostravě. V programu, který byl zaměřený na geometrii, žáci postupně zjistili, že geometrické tvary se v různých podobách vyskytují všude kolem nás.  Objevovali, které geometrické tvary preferují při svých činnostech lidé, a které upřednostňuje příroda. Seznámili se se základními geometrickými tvary v rovině, porovnávali jejich společné znaky a odlišnosti. V průběhu programu se dozvěděli o vlastnostech těchto geometrických tvarů a sami si také různé útvary sestavili s pomocí her geomag a tangram. Prostor zbyl také na prohlídku některých prostor a zajímavých exponátů Světa techniky.