Nový školní rok byl zahájen v pondělí 3. 9. 2012 v jednotlivých třídách, kde po státní hymně uvítala všechny přítomné ředitelka školy Mgr. Hana Ulčáková.

V tomto školním roce bude naší školu navštěvovat 273 žáků, 133 dívek a 140 chlapců. Ve dvou 1. třídách se bude učit 43 nových žáčků, které osobně uvítali nejstarší žáci školy, holky a kluci z 9. A.

Žáci školy jsou rozděleni do 12 tříd. Předměty, které se budou žáci v jednotlivých ročnících učit, najdete na webové stránce školy s názvem Školní vzdělávací program ZŠ – Učební plán školy. Na této stránce je rovněž nabídka volitelných a nepovinných předmětů, které se budou v letošním školním roce v naší škole vyučovat.

V prvním týdnu budou mít žáci upravené vyučování, konkrétní informace sdělí žákům jejich třídní učitelé. Od 2. týdne, tj. od 10. 9., již bude probíhat výuka podle rozvrhu hodin, včetně odpoledního vyučování na II. st. (pondělí a středa) a výuky nepovinných předmětů.