29. červen byl posledním dnem školního roku 2011/2012 a žáci školy se  společně s učiteli shromáždili na školní zahradě, kde paní ředitelka shodnotila uplynulý školní rok a předala pochvaly a drobná ocenění těm žákům, kteří školu úspěšně reprezentovali v různých soutěžích.

Pochvaly ředitelky školy získali ….

Žáci 9. třídy se rozloučili se svými učiteli a také se svými spolužáky. Na závěr předal starosta 9. třídy „korunu krále žáků“ starostovi 8. třídy, ten tak přebral zodpovědnost nad akcemi pořádanými ve škole.

Poté se všichni rozloučili s žáky 9. třídy, kterým tímto dnem skončila povinná školní docházka. Osobně se s nimi rozloučili ti nejmenší, kteří právě absolvovali první rok povinné školní docházky, a předali jim malou pozornost.

S přáním hezkých prázdnin se všichni rozešli do svých tříd, kde někteří  žáci dostali pochvaly od svých třídních učitelů a všichni žáci od nich převzali svá vysvědčení.

Žáci 9. ročníku pak odešli  do areálu Fojtství, kde byli pozváni starostou obce k slavnostnímu zakončení školního roku a jejich povinné školní docházky.