Žáci čtvrtého ročníku se zúčastnili zajímavého projektu

 Malý vědec.

Během své objevitelské práce vyplňovali svůj zápisník nákresy a výsledky pokusů. Sami si vyrobili potápěče, který reagoval na stisk ruky, poznali některé z vlastnosti elektrického pole, vyrobili si raketu a provedli možná svou první chemickou reakci, kdy vznikl tajemný plyn, ve kterém nic nehořelo. Všichni účastníci si zaslouží pochvalu za zvídavost a rovněž poděkování patří děvčatům ze sedmé třídy, které jim ochotně pomáhaly. Zájemci o další náměty na pokusy mají možnost se podívat na www.debrujar.cz nebo případně příští rok navštěvovat školní kroužek pokusů.
Fotky Video