Ve čtvrtek 29. 3. 2012 se v sále OÚ uskutečnilo  představení školního divadelního kroužku starších žáků s pohádkou

„O nosaté čarodějnici“,

pěveckého sboru a dívčího tanečního oddílu SPV Kozlovice. Všechna vystoupení  žáci zvládli na výbornou a celé představení dětí se všem přítomným moc líbilo. Učinkující si zaslouží za svůj výkon velkou pochvalu a poděkování patří i těm, kteří je na vystoupení připravovali, jmenovitě Mgr. Ivě Kociánové, Mgr. Janě Zemanové, Mgr. Evě Kvapilové a Bc. Lence Nevludové.

Videozáznam představení najdete na http://www.youtube.com/watch?v=6Hvs9TmC3NE .