V úterý 3. dubna odpoledne se konal ve škole již tradiční

Velikonoční jarmark,

na kterém žáci a učitelé prezentovali výsledky své práce s velikonoční tématikou.  Návštěvníci si mohli prohlédnout velké množství výrobků a spousta z nich žasla nad tím, co všechno se dá k Velikonocím vyrobit a čím vším si můžeme své domovy vyzdobit. Jarmark tak byl dobrým „nápadníkem“ pro všechny, kteří se přišli do školy podívat. K dobré pohodě přispěli i žáci školního pěveckého sboru, kteří hostům hezky zazpívali, a malé občestvení, které bylo připraveno ve školní jídelně. Všem, kteří se zapojili do přípravy a realizace jarmarku, děkujeme. Hlavní oraganizátorce jarmarku Mgr. Zdence Machovcové se Velikonoční jarmark opět vydařil.  

Prohlednete si krátké videoklipy, které vytvořili žáci naší školy ……

http://www.youtube.com/watch?v=qAi-2CQfEvw

http://youtu.be/dCqt_c5wnGw

 http://youtu.be/VyMg6-M2v98

http://youtu.be/uj1rP0tCf3k