V úterý 27. 3. 2012 si žáci 9. ročníku připravili pro své mladší spolužáky z prvního stupně projekt s názvem – „Třídíme odpad“ …… Během dopoledne mladší žáci shlédli komentovaný film o třídění a také ve svých třídách, pod vedením deváťáků, vytvářeli výtvarná díla, hráli hry a vypracovávali pracovní listy s tématem třídění odpadů… Během tohoto projektu byly také využity tématické listy “ EKO – ABECEDY“  ….