Dne 15. 3. proběhl na naší škole seminář pro celý druhý stupeň –  s názvem “ INFORMAČNÍ HROZBY“  , vedený odborným lektorem, panem Ing. Davidem Nespěšným, MBA  – téma tohoto semináře se týkalo bezpečného využívání informačních technologií a také trestního práva souvisejícího s internetem a nevhodným využitím dnešních informačních médií.. Toto téma bylo také  zaměřeno  na vlastní bezpečnost žáků ve virtuálním prostředí mediálních a sociálních  sítí ..