ČJ: Hláska, písmeno J,j.  SLABIKÁŘ -čtení slov, krátkých vět s obrázky.

Procvičování: všechny tvary známých písmen.

Ps: Nácvik psaní m, me, le,  psaní i, í.

M: Sčítání a odčítání do 6, slovní úlohy, rozklad čísel.

Opakování a procvičování: řady čísel, porovnávání.

Prv: RODINA: příbuzenské vztahy, rodinné oslavy, miminko v rodině.

 

17. 11. (úterý) – státní svátek