Naši žáci pátých tříd a osmáci  měli možnost se seznámit s moderními technologiemi, vědeckými objevy, pracovními nástroji a obecně novými technickými vymoženostmi. Celá expozice je provázána s pracovními odvětvími a technologiemi typickými pro náš kraj. Žáci si odnesli mnoho zajímavých poznatků a informací a hlavně si každý vystavený exponát mohli sami „osahat“ a vyzkoušet, což je nejlepší pro jejich zapamatování a další uplatnění v praxi.

Fotky