Domácí úkol: čj – uč. str. 58/cv. 2            do čj 1 (doplň a seřaď slova podle abecedy)

V týdnu od 23. 11. probíhají třídní schůzky, časový plán visí na dveřích třídy.