Dú: M str. 30/ dole VYPOČÍTEJ (zítra M není, stačí na pátek)

+ nastříhat, podepsat a založit T, t

+ čtení z listu (slabiky a slova s písmenem T,t – označeno)

 

Pokud děti chtějí (a mají možnost), mohou si do zítřejší PRVOUKY přinést

rodinné fotky.

 

Pro nemocné děti: dnes jsme dělali:

Čtení slabik a slov s písmenem T, t (list)

Psaní: nácvik psaní e. Písanka str. 3 – dopsat.

Prac. sešit k ŽA: str. 23 – vybarvit písmena T, t, vyhledat a označit v říkance,

+ cv. 4 (televize)

M: str. 30 – řady čísel + DÚ příklady, str. 31 – pouze horní cvičení (příklady k obrázkům)