Začali jsme kapitolu Desetinná čísla  a tento týden se je učíme psát, číst, porovnávat a zaokrouhlovat.- uč. A str. 74 – 82.

Doporučuji propočítat příklady z uč. A str. 78 cv. 7, 8, 9, 10 a ze str. 80 cv. 1, 2, 3, 4.