Domácí úkol: čj uč str. 7/cv. 5 (seřadit podle abecedy) do sešitu

+ čtení a vyprávění obsahu str. 38

Plán učiva od 9.11. – 13. 11.

Čj – abeceda, vyjmenovaná slova po Z

– doplňovací cvičení( souhlásky uprostřed a na konci slov)

– diktát  u, ú, ů

M – násobilka č. 7

– x krát více, méně než

– písemné sčítání

– kontrolní práce z geometrie (rýsování přímek, úseček, bod, který náleží, nenáleží)