Žáci, kteří se neúčastní „Trhu vzdělávání“ a zůstávají ve škole.

Čítanka (stará) str. 156-159

  • přečíst
  • rozbor textu (místo děje, hlavní a vedlejší postavy, jejich charakteristika, hlavní myšlenka díla, která tragická událost je zde vylíčena)
  • najdi vhodná synonyma k: rynk, rathous
  • najdi v textu a vypiš: přímou řeč
  • vyber si jednu větu, přepiš ji do sešitu a urči všechny slovní druhy.