Připrav se na písemné opakování vlastnosti látek atd . -probraného učiva