Na výtvarnou výchovu dne 9. 11. si donesete: pravítko, kružítko, zastrouhanou tužku na rýsování, úhloměr a plánek (nákres) nějakého bytu, domu, pokoje (vytištěno z PC či stránka z nějakého časopisu). V této hodině se stanete architekty 😉

23. 11. 2015 (pokud odpol. vyuč. dne 23. 11. bude):

Na výtvarnou výchovu dne 23. 11. 2015 budete potřebovat: velký výkres, barevné papíry, lepidlo, nůžky a temperové (případně jiné barvy). Budete malovat podzimní listí (velké listy vystřihnete z barevného papíru, namačkáte a přilepíte na papír, zbytek domalujete barvami).