V prac. seš. budou do tohoto týdne vypracované stránky:

str.5/cv. 5,   str.6/ cv. 6,7,   str. 7 celá,    str. 9/ cv. 21,    str. 11 celá

Zopakuj: pozdravy, fráze při setkání a loučení, použití slovesa sein, kommen, wohnen, hei3sen v čísle jednotném + vykání

+ barvy, názvy států a měst, spojky aus, in

Domácí úkol: představ se, řekni o sobě vše, co umíš