Učíme sčítat a odčítat zlomky a smíšená čísla – uč. A str. 33 – 39.

Příklady k procvičení učiva uč. A str. 35, 38 a 39.

V úterý prověrka základních znalostí o zlomcích – krácení, rozšiřování, porovnávání, smíšená čísla a převod zlomků na desetinná čísla a naopak – příklady k procvičení uč. A str. 32.

Domácí úkol:

  • na pondělí 9. 11.: uč. A str. 35 cv. 2 a 4, str. 38 cv 2 a 3.