ČJ: Hláska, písmeno I, i. Skládání tvaru, vyhledávání v textu.

Práce se skládací abecedou, s tabulkami.  Slabiky SI, LI, MI.

Čtení třípísmenkových slov (SAS, SUS…)

Ps: Nácvik dolního zátrhu a dolní kličky.

M:  Sčítání a odčítání do 5 s názorem, rozklad čísel. Obrázkové příklady,

řady čísel, slovní úlohy.  Procvičování – psaní číslic 0 – 8.

 

Budeme tvořit k písmenku I, i – hlavní téma budou „Indiáni“.

Děti si mohou do školy přinést indiánské oblečky, ozdoby, čelenky… 🙂

 

V pondělí probíhá kroužek AJ tak, jak má být (rozdělení do 2 skupin).

 

 28. 10. – státní svátek 

29. – 30. 10. – podzimní prázdniny

 

 

.