Domácí úkol: čtení str. 30 + dopsat písanka str. 11

+ dopsat sešit slohu (dopis kamarádovi)

V pondělí 2. 11. jdeme na divadelní pohádku do sálu OÚ. Vybírám 30,- Kč.

Plán učiva od 26.10. – 27. 10.

Čj – abeceda

– kontrolní práce (druhy vět, tvrdé, měkké slabiky, souhlásky uprostřed a na konci slova,

pořádek slov ve  větě)

M – násobilka č. 6

– +,- do 100 s dvojcif. čísly

– slovní úlohy

– desetimin. násobení, dělení do 50