V pátek 10.února 2012 přijeli do naší školy herci z Hradce Králové.
Zahráli nám pohádku pod názvem  Nová dobrodružství veverky Zrzečky.
Vystupovali tam – veverka Zrzečka, hajný, zlá straka, jezevec Bohoušek, zajíček Ušáček, ježeček Pícháček a líný dareba.
Představení se skládalo ze dvou částí – v první části pan hajný ztratil stříbrné  památeční hodinky po dědečkovi. Veverka, zajíček a jezevec je pomáhali hledat. Nenašli, protože hodinky ukradla straka. Zrzečka vymyslela plán, jak hodinky získat zpět.Nalákali straku na její nenasytnost a nabídli ji lesklé klíče. Plán vyšel, pan hajný má hodinky zpět.
Ve druhé části nepořádný člověk rozházel věci po lese( pet láhve, papíry, sporák, hrnec, rouru od kamen). Když ho veverka upozornila, že se to nedělá, tak ji chytil a chtěl sníst.Hajný darebu vystopoval a prohnal. Za stromem si na něj počkal, veverku vysvobodil a dareba musel celý les uklidit.
Pohádka se nám velmi líbila, bylo tam mnoho legrace. Jsme rádi, že veverka je zpátky v lese a je tam pořádek.
Těšíme se na nějakou jinou pohádku.              Žáci 2.A