Dú:  psaní ZAJÍČEK str. 29 – označené řádky

+ čtení z listu k písmenu E

+ kdo ještě od pátku nesplnil: vystřihnout a založit písmenko E, e

 

Prac. sešit do M mi děti odevzdaly.

 

Pro nemocné děti: máme hotovo:

ČJ: Prac. sešit k ŽA str. str. 9 (označit písmena E e v říkance, vybarvit písmena E e + cv. 3).

Psaní: Procvičování „vlaštoviček“ , ZAJÍČEK str. 29 (6 řádků ve škole + 3 řádky doma).

M: S pomůckami (knoflíky) sčítáme a odčítáme do 5.

Prac. sešit str. 20 – vše dokončit + PEJSEK str. 9 – dopsat dolní řádky číslic.