Dú: nový prac. list se slabikami MA, MO, MU – vybarvovačka s písmeny M

+ čtení slabik z tohoto prac. listu (3 řádky)

 

Děti, které chodí do kroužku „Angličtina hrou“, mají ve vzkazníku informaci –

prosím o podpis.  Děkuji.