Domácí úkol: M – někteří dopočítají prac. seš. str. 18/ cv. 35

+ čj uč. str. 15/ cv. 16 – 2 řádky po užovka

+ čtení str. 22

 

Plán učiva od 12.10. – 16. 10.

Čj – souhlásky uprostřed a na konci slova

– doplňovací cvičení

– diktát str. 15

– adresa

M – +, – do 100

– dopočítávání do daného počtu

– opak. násobilky do 50

– počítání se závorkami

– kontrolní práce (závorka, dopočítávání ,? + 38=58, 94 – 74 apod.)

– na pátek stále plastelínu a špejle