ČJ:  Vyvození hlásky, písmene M, m. Práce se skládací abecedou, vyhledávání písmen

       v textu. Skládání správného tvaru písmen.

       Slabiky SA, SO, SU, LA, LO, LU, MA, MO, MU.

Ps:  Šikmé čáry shora dolů, šikmé čáry mírně prohnuté, nácvik horní kličky.

M:   Sčítání do 5, rozklad čísel, dopočítávání. Odčítání v oboru do 3.

       Psaní číslic 6, 7.

Prv: Podzim: opakování (podzimní měsíce, počasí, práce na zahradě).

       Ovoce a zelenina na podzim.