Zadání MO pro základní školy najdete na webových stránkách matematické olympiády http://math.muni.cz/mo, kde jsou i řešené příklady z minulých ročníků olympiády – vhodné k procvičování náročnějších matematických úloh.

Zadání 65. ročníku, 2015/2016 MO pro žáky základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií (Z6 pro 6. ročník a Z7 pro 7. ročník)   zde….