Pro všechny příznivce přírodních věd, budoucí studenty gymnázia, SŠ a tech. oborů je určena fyzikální olympiáda

kategorie E – 9.třída, F – 8. třída (nemají el. obvody). Zájemci se nahlásí u svého učitele fyziky, všem zájemcům bude poskytnuta podpora – formou konzultací.

Do konce listopadu přines dva příklady.

http://fyzikalniolympiada.cz/archiv/57/fo57ef1_z.pdf

Řešení pište úhledně a čitelně na listy formátu A4. Každou úlohu vypracujte na samostatný papír, pomocné obrázky a náčrty zhotovte tužkou. Jestliže používáte kalkulačku, nezapomeňte na správné zaokrouhlení výsledků.Na první list řešení každé úlohy napište záhlaví podle následujícího vzoru:

Jméno a příjmení: Kategorie E, F
Třída: Školní rok:
Škola: I. kolo
Vyučíjící fyziky: Posudek:
Okres: Posuzovali:
Úloha č.:

Následuje stručný záznam textu úlohy, vysvětlete označení veličin. Zapište podrobný protokol o řešení úlohy, doplněný o příslušné obrázky a náčrtky. Nezapomeňte, že z protokolu musí být jasný myšlenkový postup při řešení úlohy.