Dramatický kroužek začíná příští středu 7. 10. od 12,30 – 13,30 v 3. A. Platí se 50,- Kč na měsíc, tj. 150,- Kč do konce kalendářního roku.