ČJ: Opak. – hláska, písmeno A, a. Procvičování probraných písmen O, S, B, U, A.

      Slabiky SA, SO, SU.  Tvoření slov s danými písmeny. Řazení písmen podle diktátu.

M:  Sčítání do 4. Dopočítávání do 4. Opakování – porovnávání souborů, čísel.

      Psaní číslice 5.

Ps:  Nácvik vlnovek, nácvik posunu ruky, spojování bodů rovnými čarami.

Prv: PODZIM: podzimní příroda, počasí, podzimní měsíce.