Dú: list „jednotahovka“ kachnička a voda

Aspoň 5 krát obtáhnout, vždy jedním tahem (může být pokaždé jinou barvou).

+ nastříhat, podepsat a založit písmeno A, a

 

Pro nemocné děti: dnes máme hotovo:

ČJ:  Vyvodili jsme hlásku, písmeno a, A,  vybarvili si obrázky na prac. listu.

Psaní: Horní oblouk (ZAJÍČEK str. 14), trénovali jsme i na cvič. listu.

+ nácvik psaní číslice 4 (pouze na cvič. listech)