Procvičuj orientaci na mapě. Doporučuji k tvé pozornosti http://www.toporopa.eu/cz/

Soustřeď se na evropská moře a evropská pohoří.