Zopakuj si výpočet práce a výkonu – budeme psát desetiminutovku…

A nezapomeň na vzorce a jednotky – bude test.