Mnozí z Vás nesplnili úkol z výtvarné výchovy (termín odevzdání výkresů byl do pondělí 21. 9.).

Doporučuji Vám práce odevzdávat v termínu (pokud nestihnete práci dokončit ve škole), aby se Vám nehromadily „pětky“ 🙁 .