Domácí úkol: do čj 1 – uč. str. 9/cv. 7 (doplň a přepiš 2. říkanku Uřež…)

+ čtení str. 10-11

Děti, které nebyly ve škole:

písanka str. 4 (6 řádků)

M – prac. seš. str. 3/ cv. 6 celé

Plán učiva od 21.9. – 25.9.

čj – doplňovací cvičení: tvrdé a měkké slabiky

– diktát str. 9/cv. 8

– slova nadřazená, podřazená, protikladná

M – +, – do 100, dopočítávání

– známkované příklady +, – do 100

– násobení a dělení 10, 5, 2 na známky

– slovní úlohy o něco více, méně

– rýsování a měření úsečky