V letošním roce vybíráme příspěvek „Rady rodičů“ – 300,-Kč na rodinu (platí nejstarší dítě ve škole).