Domácí úkol: M – prac. list (pouze vlk) na pondělí

+ čj uč. str. 8/ cv. 5 (2 řádky po slovo “ lidí“ ) do čj 2

Připomínám, že v pátek je geometrie, vzorně připravit pomůcky na rýsování.