Opět žádám rodiče našich žáků, aby nepřiváželi své děti auty až k zadnímu (žákovskému) vchodu do školy. Cesta k zadnímu vchodu školy je určena pro žáky jako bezpečná přístupová cesta, na které by děti neměly být ohrožovány projíždějícími a couvajícími auty. Větší bezpečnost měl zajistit jednosměrný provoz, ale zdá se, že mnohým rodičů naopak zpřístupnil cestu ke škole tak, že se nemusí vyhýbat autům v protisměru, mají jednodušší a snadnější příjezd, čehož plně „využívají“. Pro tento účel ale jednosměrný provoz zaveden nebyl.

Především v ranních hodinách je situace velmi vážná – cesta se stává pro naše žáky nebezpečnou! Rodiče by s auty k zadnímu vchodu měli přijíždět jen v nejnutnějších případech a „v nouzi nejvyšší“.

Proto znovu žádám, aby rodiče nechávali své děti vystoupit z aut už na křižovatce mezi hlavní cestou a přístupovou cestou ke škole. Odtud děti do školní budovy bezpečně dojdou.

Děkuji za pochopení a Vaši vstřícnost vůči našim dětem.

Hana Ulčáková, ŘŠ