Domácí úkol dnes nemáme, trénujte ale čtení a vyhledávání písmen O, o, S, s.

 

Některým dětem chybí do VV hadřík (na utření lavice, ubrusu), nádobka na vodu,

štětce velikosti 10, 12. Malé tenoučké štětce v první třídě nevyužijeme.

Prosím také o tuhé lepidlo – tyčinku,  potřebujeme téměř v každé hodině.

Děkuji.

 

Příspěvek Radě rodičů pro tento šk. rok je 300 Kč za rodinu. Platí vždy nejstarší

dítě v naší škole.

 

Ve čtvrtek 17. září začíná náboženství (od 11.30 do 12.15 hod.).

 

Kroužky začnou pracovat od října, nabídku kroužků pro prvňáčky nalepím příští

týden dětem do vzkazníčků.

Platí se 50 Kč za měsíc za každý kroužek.

 

Hezký víkend!