Opakujeme desetinná čísla – zápis, zaokrouhlování, znázornění na číselné ose, početní operace, slovní úlohy, převádění jednotek.

Domácí úkol:

  • na pondělí 14. 9.: vypočítej do sešitu příklady z uč. A str. 10 cv. 1 a, d, 2 a, b, 3a, e, 4 a, e;
  • na pondělí 21. 9.: vypočítej zpaměti příklady na pracovním listu v sešitě.