Opakujeme přirozená čísla:

  • Zápis přirozených čísel, jejich porovnávání a zobrazování na číselné ose, zaokrouhlování  (doplnění zaokrouhlování na daný počet platných číslic), sčítání a odčítání přirozených čísel.

Domácí úkol:

  • na středu 9.9.: vypočítej do sešitu z uč. str. 19 cv. 3 a 4 (oddíl C2);
  • na středu 16. 9.: dopočítat uč. str. 23 cv. 1 a 2 (oddíl B1);
  • na čtvrtek 17. 8.: vypočítej do sešitu uč. str.26 cv. 4;
  • na úterý 22. 9.: vypočítej do sešitu z uč. str. 26 cv. 5 a 6.